Voorwaarden

Algemene criteria & voorwaarden

 • De inzending betreft een marketingorganisatie of een merk, geen campagne.
 • De inzending is van een organisatie die op de Nederlandse markt werkzaam is.
 • De organisatie of het merk brengt of heeft vernieuwing teweeg gebracht in het vakgebied marketing.
 • Het is aannemelijk dat de organisatie mede succesvol is en blijft dankzij het stellen van een hoger strategisch (bedrijfs)doel en een duidelijke ‘reason WHY’.
 • De organisatie voorziet met zijn (portfolio aan) producten/diensten op unieke/onderscheidende wijze in een behoefte of creëert een nieuwe behoefte/markt.
 • De organisatie speelt in op de tijdgeest dan wel behoefte om gezamenlijke waarde creatie te realiseren met doelgroep en omgeving, of blijft dit doen.
 • De manier waarop de relatie met de doelgroep wordt aangegaan of onderhouden, is of blijft vernieuwend (innovatief).
 • De organisatie is trouw aan zijn DNA gebleven, ondanks de druk van investeerders en aandeelhouders die toegetreden zijn na de start up fase.

Marketing Start Up of the year
De lancering van het jaar inspireert met een onderscheidende introductie in de Nederlandse markt met aantoonbaar goede (begin-)resultaten. Duidelijke succeskenmerken van deze categorie zijn: creativiteit in strategie, unieke klantwaarde, gezamenlijke waarde creatie en vernieuwing in marktsegment of productcategorie.

Categorie specifieke randvoorwaarden

 • De inzending betreft een lancering die heeft plaatsgevonden in de afgelopen 24 maanden.
 • De inzending heeft betrekking op een nieuw idee of vernieuwend idee voor de Nederlandse markt (mag geen 100% internationale  adaptatie zijn; in het geval van een internationale adaptatie moet de lokale vertaling duidelijk afwijkend zijn om de inzending toe te laten).
 • De lancering is in het eerste jaar al aantoonbaar succesvol geweest (in marktaandeel, verkrijging kapitaal, merkwaarde en/of media-aandacht).
 • De lancering kan worden aangemerkt als toonaangevend, uniek en is een ‘leading example’.
 • De inzending betreft een organisatie die in de Introductiefase van de Product lifecycle zit.

Marketing Scale Up of the Year

De organisatie heeft de afgelopen jaren laten zien de opstartfase voorbij te zijn en te groeien naar het volgende niveau. Deze organisatie roept met haar aanpak vertrouwen op vanwege haar kanaalkeuze, doelgerichtheid, waarde propositie en aantoonbare performance. Merkbeleving wordt een koopmotief.

Categorie specifieke randvoorwaarden

 • De organisatie laat zien gemaakte introductiekosten te hebben terugverdiend. Concurrentie wordt succesvol op afstand gehouden (waarbij verlaging van prijs cq marge geen significante rol speelt).
 • Het marktaandeel stijgt boven de gemiddelde marktprestatie uit.
 • De inzending betreft de prestatie van bewezen marketingactiviteiten (2-10 jaar). De prestatie van de organisatie c.q. divisie speelt nu een aanvullende en aantoonbaar significante rol.
 • De prestatie waarop de inzending betrekking heeft is een logisch gevolg van een succesvolle eerdere introductieperiode die consistent, maar alert voor veranderingen in de markt, is doorgevoerd.
 • Er kan redelijkerwijs worden geconcludeerd dat de prestatie vertaald is naar (ten minste) groei in marktaandeel voor de betreffende organisatie in 2016.
 • De inzending betreft een organisatie die in de Groeifase van de Product lifecycle zit.

Internal Branding Company of the Year

De Dutch Internal Branding Award wordt toegekend aan de organisatie die aantoonbaar effect heeft geboekt met internal branding, zowel intern als in de markt. De winnaar heeft laten zien dat het waarmaken van beloftes door medewerkers belangrijker is dan slechts het roepen ervan. De winnaar hanteert een consistente aanpak om het merk van binnen uit tot leven te brengen en te borgen in de organisatie in brede zin. Het merk en de positionering is verankerd in het DNA en de organisatie. Klanten en andere relaties herkennen deze

Categorie specifieke randvoorwaarden

 • De inzending betreft een relevante, onderscheidende en geloofwaardige positionering van het merk, waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de interne organisatie en het DNA van de organisatie.
 • Internal branding heeft aantoonbaar bijgedragen aan het succes in de markt.
 • Het merk wordt van binnen uit tot leven gebracht.
 • Het merk is verankerd in de processen en systemen van de organisatie en de medewerkers.
 • De waarden die bij de positionering horen, worden ervaren door de medewerkers en zijn zichtbaar in hun gedrag.

Dutch Marketing Company of the Year

Binnen de organisatie speelt marketing al jaren een duidelijke, leidende rol in het bepalen van visie, purpose, strategie en bedrijfsvoering. Deze organisatie wordt door anderen als voorbeeld gezien. Merkbeleving kan een koopmotief zijn. Het marketingteam heeft de afgelopen jaren vele succesvolle innovaties doorgevoerd, bruggen gebouwd tussen waardeketen, interne functiegebieden, consumenten/klanten en stakeholders/omgeving. Daarnaast draagt de organisatie bij aan de promotie van het marketingvak doordat het zijn marketingvisie actief uitdraagt en kennis deelt (met als doel kennis te vermenigvuldigen).

Categorie specifieke randvoorwaarden

 • De prestatie waarop de inzending betrekking heeft past binnen een reeks van prestaties die de onderneming een stevige, gezonde positie op de markt verschaft.
 • De organisatie heeft op effectieve wijze een marktpositie verworven die het een ‘competitive advantage’ heeft opgeleverd (marktgericht).
 • De organisatie blinkt in zijn speelveld uit in een continue overall marketing performance.
 • Klantgericht ondernemen is succesvol geïntegreerd in de strategische (digitale) marketingaanpak en bedrijfsvoering.
 • De organisatie stelt het belang van ontwikkeling van zijn marketeers als prioriteit en wordt daardoor gepercipieerd als een lerende organisatie.
 • De inzending betreft een organisatie die in de Volwassenheidsfase van de Product lifecycle zit.

Marketeer of the Year
De Marketeer of the Year is de belangrijkste persoonsgebonden marketingprijs in Nederland. De winnaar wordt door vakgenoten beoordeeld op zijn marketingprestaties. Belangrijkste criteria daarbij zijn: effectiviteit (wat is er dankzij marketing gebeurd), innovatie (is er sprake van de inzet van nieuwe en vertrouwde marketingmiddelen) en persoonlijkheid (is deze persoon in staat om marketing de plek te geven die het verdient binnen de organisatie).

Categorie specifieke randvoorwaarden

 • De marketeer is (als opdrachtgever dan wel ondernemer) strategisch, georganiseerd en bewust bezig met marketing en klantgericht ondernemen.
 • De marketeer zet op vernieuwende en effectieve wijze vertrouwde én nieuwe marketinginstrumenten in.
 • Heeft succes in de markt met deze aanpak.
 • Is een marketeer waar vakgenoten wat van kunnen leren.
 • Is een goede ambassadeur voor het marketingvak

Marketing Talent of the Year

De Marketing Talent of the Year is dé prijs voor marketingtalent van Nederland. Voor Dutch Marketing Talent kunnen talenten zichzelf opgeven, maar ook worden opgegeven door anderen. Na de eerste ‘nominatie’ krijgen alle talenten een uitgebreide vragenlijst toegestuurd. De vragen zijn afgeleid van de vragenlijst die de genomineerden voor de titel Markeer of the Year voorgelegd krijgen. Deze case zal worden beoordeeld door een jury van CMO’s.

Categorie specifieke randvoorwaarden

 • Het talent heeft een bewezen bijdrage geleverd aan een succesvolle campagne
 • Het talent laat van zich horen, in blogs, op sociale media, op bijeenkomsten
 • Het talent heeft een visie op het vak
 • Het talent presenteert zijn/haar case op een originele en creatieve manier
 • Het talent werkt in het merk-, marketing- en communicatiedomein
 • Het talent is niet ouder dan 30

Marketing Transformer of the Year

Organisaties zijn voortdurend in transitie onder invloed van gedragsverandering en nieuwe technologie. De marketingdiscipline speelt daarbij een grote rol. Het is hun taak om waarde te regisseren en daarmee impact te maken voor alle stakeholders. Innovatie, digitalisering en purpose staan hoog op de agenda. De CMO werkt samen met de CEO, CIO en CFO, de interne organisatie, klanten en externe partners, zodat de diverse silo’s binnen en buiten de organisatie geslecht worden. De optelsom van marketingvisie, executiekracht en innovatie-snelheid bepaalt hoe sterk en consistent de organisatie wordt ervaren in de journeys van alle stakeholders. Alleen dan overleef je als organisatie en merk in deze tumultueuze wereld van marketing en technologie.

Voor die bedrijven heeft de Dutch Marketing Awards een nieuwe prijs in het leven geroepen: de Marketing Transformer Award. De award zet marketingorganisaties in de spotlight, die aantoonbaar succesvol zo’n marketingtransformatietraject hebben ondergaan of wellicht nog middenin zitten, maar wel al kunnen aantonen dat er een flinke transformatie gaande is.

Categorie specifieke randvoorwaarden:

 • De inzender heeft in 2019 aantoonbaar een bijdrage geleverd aan de (digitale) transformatie van de marketing(afdeling) èn de organisatie
 • De transformatie is tot nu toe succesvol en heeft een positieve impact op de doelstellingen van de organisatie/opdrachtgever
 • De inzending is innovatief en een voorbeeld voor het marketingvak

Wie kunnen inzenden? 
Teams die binnen een organisatie de lead hadden bij de marketingtransformatie.

NIMA scriptieprijs powered by SRM

Een goede opleiding is belangrijk. Dat weten we allemaal. Er zijn marketeers (in spe) die al tijdens hun opleiding laten zien dat ze het vak verstaan. Bijvoorbeeld door de scripties die zij schrijven. Om de topmarketeers van morgen alvast onder de aandacht te brengen, is er een nieuwe award in het leven geroepen. SRM kondigde het in 2020 al aan en dit jaar is hij er dan echt: De NIMA Scriptieprijs powered bij SRM. De prijs wordt toegekend aan de beste marketingscriptie in de categorieën NIMA B en NIMA C.

De jurering is in handen van NIMA-examinatoren, SRM stelt de award beschikbaar én op 22 april reikt Maarten Nijboer, directeur SRM, de prijs uit.

Partners